To nasze działanie skierowane do osób i instytucji pożytku publicznego, które organizują spotkania z Mikołajem lub Gwiazdorem. Wolontariusze z naszego stowarzyszenia dysponują widocznym na zdjęciach strojem, w który mogą się przebrać, aby odwiedzić i bez kosztów wesprzeć organizowane spotkanie około świąteczne w szpitalach, świetlicach wiejskich, domach dziecka i innych podobnych miejscach działających na rzecz dzieci i społeczności lokalnych*.

Schemat działania:

  • Wyślij zgłoszenie zawierające krótki opis zawierający adres miejsca spotkania, proponowaną datę i godzinę oraz ilość uczestników na maila: biuro@obywatel.pro
  • Nasze stowarzyszenie przeprowadzi analizę wysłanego zgłoszenia kontaktując się z wybranymi osobami lub organizacjami spośród zgłoszonych – w szczególności uwzględniając harmonogram podobnych zarezerwowanych już terminów spotkań z udziałem naszego „Mikołaja”
  • Skontaktujemy się z wybranymi zgłoszeniodawcami w celu ustalenia szczegółów odwiedzin naszego wolontariusza w przebraniu. Do zgłaszających należy zapewnienie miejsca do przebrania i bezpiecznego pozostawienia rzeczy osobistych na czas występu.
  • Wizyta wolontariusza w przebraniu Mikołaja nie obejmuje zapewnienia bądź dostarczenia upominków rozdawanych uczestnikom, ewentualne upominki organizator spotkania może umieścić w worku Mikołaja w czasie odbywania spotkania, aby wspólnie z wolontariuszem – Mikołajem rozdawać je obecnym.

 

*ze względów logistycznych, a także obecnych możliwości naszego stowarzyszenia działanie skierowane jest do mieszkańców powiatów: starogardzkiego oraz tczewskiego.

 

Zaproś Mikołaja Zaproś Mikołaja Zaproś Mikołaja