Test Witosa

Dziękujemy za udział w konkursie i wypełnienie testu wiedzy.

Wszystkich uczestników zapraszamy na ogłoszenie wyników, odbiór upominków i wręczenie nagród dla zwycięzców, które odbędzie się w niedzielę 25.02.2024 o godz. 14.00 w naszej Świetlicy Osiedlowej.

Odbiór upominków dla wszystkich uczestników oraz  nagród dla laureatów możliwy tylko 25.02.2024 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Osiedlowej na Górkach.

Organizatorzy Konkursu:
– Stowarzyszenie Pomorski Ruch Obywatelski „PROOBYWATEL” – przedstawiciel Tomasz Kajzer mail: biuro@obywatel.pro

Materiały szkoleniowe do Konkursu Wiedzy o osiedlu Wincentego Witosa w Tczewie z „Historii Tczewskich Górek”:

Informacje: Krótko o Wincentym Witosie

Część 1: Słowo wstępne Historia Tczewskich Górek

Część 2: 1.1 Zanim powstały Górki

Część 3: 1. 2 Fockingowie założyciele majątku Georgenthal (Górki)

Część 4:  1. 3 Rozwój majątku Georgenthal pod rządami Enssów

Część 5: 1. 4 Majątek Górki w okresie II Rzeczypospolitej oraz okupacji niemieckiej

Część 6: 2.1 Trudne powojenne początki

Część 7: 2.2 Od ulicy Broniewskiego do planów nowego osiedla.

Część 8:  2.3 Budowa i rozwój nowego osiedla Górki

Część 9:  3 3.1. Początki parafii 3. ZARYS HISTORII PARAFII POD WEZWANIEM ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU

Część 10: 3.2 Budowa kościoła

Część 11: 3.3  Kalendarium budowy 3.4  Duszpasterz i służba kościelna

Część 12: 3.5 Duszpasterstwo sakramentalne

Część 13: 3.6 Życie religijne w parafii

Część 14: 3.7 Pikniki Tczewskie – kronika

Część 15:  3.8 Wyjątkowe wydarzenia w życiu parafii

Część 16: Bibliografia Spis ul. Os. Górki – Wincentego Witosa

Regulamin konkursu – treść