To model działania w którym konsultujemy i pomagamy zorganizować społecznościom lokalnym* zbiórki śmieci w ich najbliższej okolicy. Pomoc polega na znalezieniu sponsorów na zakup worków do zbierania śmieci, rękawiczek jednorazowych dla wolontariuszy oraz pomoc w nagłośnieniu inicjatywy w lokalnych mediach, a także pomocy w nawiązaniu współpracy z lokalnymi firmami odpowiedzialnymi za odbiór i utylizację odpadów stałych.*.

Schemat działania:

  • Wyślij zgłoszenie zawierające krótki opis zawierający nazwę miejscowości, w której mieszkasz i w której chciałbyś przeprowadzić razem ze swoimi sąsiadami czy wolontariuszami zbiórkę śmieci z np. okolicznego lasu na maila: biuro@obywatel.pro
  • Nasze stowarzyszenie przeprowadzi analizę wysłanego zgłoszenia kontaktując się z wybranymi osobami spośród zgłoszonych.
    Umawiamy się na przyjazd do twojej miejscowości na sesję zdjęciowa niezbędną do przeprowadzenia akcji informacyjnej w lokalnych mediach mającej zachęcić także innych mieszkańców do udziału we wspólnym zbieraniu śmieci.
  • Ustalamy datę przeprowadzenia zbiórki śmieci. Przygotujemy ulotki i plakaty informacyjne, które zgłaszający się pomysłodawca i organizator akcji będzie mógł rozprowadzić w swojej okolicy przed zbiórką.
  • Poszukujemy sponsora na worki na śmieci oraz rękawiczki – przekazanie materiałów organizatorowi zbiórki.
  • W między czasie odbywa się nawiązanie kontaktu z lokalnym odbiorcą śmieci i ewentualnie właścicielem terenu, z którego organizator i mieszkańcy chcą wywieść śmieci w celu uzyskania W dniu zbiórki wykonujemy dokumentację fotograficzną i wysyłamy notatkę do prasy w imieniu organizatora.

*ze względów logistycznych, a także obecnych możliwości naszego stowarzyszenia działanie skierowane jest do mieszkańców powiatów: malborskiego, starogardzkiego, tczewskiego.