Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Młodzieżowym Konkursie Obywatelskim.

Serdecznie zapraszamy na konkursowy Test Wiedzy, który odbędzie się 28.02.2024 r. w Tczewie w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10.
Rozpoczęcie testu wiedzy przewidziane jest na godzinę 10.00 – prosimy o przybycie około 15 minut wcześniej w celu rejestracji uczestników i przydzielenia numerów identyfikacyjnych.

Prosimy o zabranie przez uczestników legitymacji szkolnych lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

UWAGA: Informujemy, że ze względu na trwający remont drogi przy szkole wjazd autem możliwy jest wyłącznie od strony drogi nr 91 przez ulice Królowej Marysieńki.
Dojście dla pieszych oprócz powyższej opcji możliwe jest także od strony ulicy Zygmunta Starego.
Wejście na teren szkoły możliwy tylko od strony parkingu.

Regulamin Konkursu do pobrania.

Młodzieżowy Konkurs Obywatelski 1   Młodzieżowy Konkurs Obywatelski 2