Do konkursu „PRO OBYWATEL 2023” można zgłaszać osoby zaangażowane w pomoc sąsiedzką, wsparcie społeczności lokalnych, seniorów, dzieci i ochronę środowiska. Konkurs jest pomysłem na uhonorowanie osób dzielących się swoim czasem działając bezinteresownie na rzecz innych ludzi.

Kandydatów do tytułu „PRO OBYWATEL 2023” stowarzyszenia Pomorski Ruch Obywatelski mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii Miasto Tczew i jednego w kategorii Powiat Tczewski. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2024 r.

Zgłoszenia z nominacjami będzie można przesyłać od 01.12.2023 r. do 6.01.2024 r. (włącznie) na adres e-mail: biuro@obywatel.pro

W ramach Konkursu zostanie przyznana jedna nagroda – Nagroda Tczewski PRO OBYWATEL 2022 w kategorii Miasto Tczew
oraz jedna nagroda – Nagroda Tczewski PRO OBYWATEL 2023 w kategorii Powiat Tczewski.

Regulamin-plebiscytu-PRO-OBYWATEL-2023

Formularz-zgloszeniowy-ProObywatel-2023 kat Powiat Tczewski

Formularz-zgloszeniowy-ProObywatel-2023 kat Miasto Tczew