Do konkursu „PRO OBYWATEL 2021” można zgłaszać osoby zaangażowane w pomoc sąsiedzką, wsparcie społeczności lokalnych, seniorów, dzieci i ochronę środowiska. Konkurs jest pomysłem na uhonorowanie osób dzielących się swoim czasem działając bezinteresownie na rzecz innych ludzi.

Kandydatów do tytułu „PRO OBYWATEL 2021” stowarzyszenia Pomorski Ruch Obywatelski mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii miasto i jednego w kategorii wieś. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2022 r.

Zgłoszenia z nominacjami będzie można przesyłać od 01.12.2021 r. do 7.01.2022 r. (włącznie) na adres e-mail: biuro@obywatel.pro

Regulamin plebiscytu PRO-OBYWATEL 2021

Formularz zgłoszeniowy ProObywatel 2021

 

*Edycja konkursu skierowana jest do mieszkańców powiatu tczewskiego.