Do konkursu „PRO OBYWATEL 2020” można zgłaszać osoby zaangażowane w pomoc sąsiedzką, wsparcie społeczności lokalnych, seniorów, dzieci i ochronę środowiska. Konkurs jest pomysłem na uhonorowanie osób dzielących się swoim czasem działając bezinteresownie na rzecz innych ludzi.

Kandydatów do tytułu „PRO OBYWATEL 2020” stowarzyszenia Pomorski Ruch Obywatelski mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii miasto i jednego w kategorii wieś. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2021 r.

Zgłoszenia z nominacjami będzie można przesyłać od 30.10.2020 r. do 30.12.2020 r. (włącznie) na adres e-mail: biuro@obywatel.pro

Regulamin plebiscytu PRO OBYWATEL

Formularz zgłoszeniowy ProObywatel 2020

 

*Pierwsza edycja konkursu skierowana jest do mieszkańców powiatu tczewskiego.