Pierwsze spotkanie – wstęp do Akademii Samorządu 25.05.2023

Już 25 maja 2023 roku o godz. 17.30 (czwartek) odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach cyklu Akademia Samorządu ProObywatel. Tczewska Fabryka Sztuk będzie miejscem pierwszego – organizacyjnego spotkania osób zainteresowanych zgłębianiem tematyki...

Zakres szkoleń

Zagadnienia szkoleń w ramach Akademii Samorządu: zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego prawa i obowiązki radnego statut jednostki samorządu terytorialnego rola komisji rewizyjnej uchwała budżetowa i sesja absolutoryjna udział w sesjach i posiedzeniach...

Akademia Samorządu ProObywatel 2024

Akademia to inicjatywa w ramach której będziemy organizować spotkania z osobami pracującymi w samorządach i różnych urzędach świadczących usługi na rzecz obywateli, aby przybliżać mieszkańcom w szczególności funkcjonowanie samorządów lokalnych i możliwości...

Konkurs „PRO OBYWATEL 2022”

Do konkursu „PRO OBYWATEL 2022” można zgłaszać osoby zaangażowane w pomoc sąsiedzką, wsparcie społeczności lokalnych, seniorów, dzieci i ochronę środowiska. Konkurs jest pomysłem na uhonorowanie osób dzielących się swoim czasem działając bezinteresownie na rzecz...

Pozbieraj śmieci

To model działania w którym konsultujemy i pomagamy zorganizować społecznościom lokalnym* zbiórki śmieci w ich najbliższej okolicy. Pomoc polega na znalezieniu sponsorów na zakup worków do zbierania śmieci, rękawiczek jednorazowych dla wolontariuszy oraz pomoc w...

Zaproś Mikołaja

To nasze działanie skierowane do osób i instytucji pożytku publicznego, które organizują spotkania z Mikołajem lub Gwiazdorem. Wolontariusze z naszego stowarzyszenia dysponują widocznym na zdjęciach strojem, w który mogą się przebrać, aby odwiedzić i bez kosztów...

Pocztówka pomocowa z Twojej miejscowości

To działanie charytatywne angażujące mieszkańców pomorskich* wsi oraz osiedli wokół pomocy dla potrzebujących dzieci oparte na zachęcaniu innych do przekazywania odpisów podatkowych w ramach tzw. 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach tej inicjatywy...

Akademia Samorządu PRO OBYWATEL

To inicjatywa w ramach której będziemy organizować spotkania z osobami pracującymi w samorządach i różnych urzędach świadczących usługi na rzecz obywateli, aby przybliżać mieszkańcom w szczególności funkcjonowanie samorządów lokalnych i możliwości współdziałania na...

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Pomorski Ruch Obywatelski „PRO OBYWATEL” § 1 Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Pomorski Ruch Obywatelski „PRO OBYWATEL”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. § 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest cała...