Konkurs „PRO OBYWATEL 2021”

Do konkursu „PRO OBYWATEL 2021” można zgłaszać osoby zaangażowane w pomoc sąsiedzką, wsparcie społeczności lokalnych, seniorów, dzieci i ochronę środowiska. Konkurs jest pomysłem na uhonorowanie osób dzielących się swoim czasem działając bezinteresownie na rzecz...

Pozbieraj śmieci

To model działania w którym konsultujemy i pomagamy zorganizować społecznościom lokalnym* zbiórki śmieci w ich najbliższej okolicy. Pomoc polega na znalezieniu sponsorów na zakup worków do zbierania śmieci, rękawiczek jednorazowych dla wolontariuszy oraz pomoc w...

Akademia Samorządu PRO OBYWATEL

To inicjatywa w ramach której będziemy organizować spotkania z osobami pracującymi w samorządach i różnych urzędach świadczących usługi na rzecz obywateli, aby przybliżać mieszkańcom w szczególności funkcjonowanie samorządów lokalnych i możliwości współdziałania na...