Akademia Samorządu ProObywatel 2024

Akademia to inicjatywa w ramach której będziemy organizować spotkania z osobami pracującymi w samorządach i różnych urzędach świadczących usługi na rzecz obywateli, aby przybliżać mieszkańcom w szczególności funkcjonowanie samorządów lokalnych i możliwości...

Spotkanie – wstęp do Akademii Samorządu 22.06.2023

Już 22 czerwca 2023 roku o godz. 17.30 (czwartek) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu Akademia Samorządu ProObywatel. Tczewska Fabryka Sztuk będzie miejscem pierwszego – organizacyjnego spotkania osób zainteresowanych zgłębianiem tematyki...

Zakres szkoleń

Zagadnienia szkoleń w ramach Akademii Samorządu: zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego prawa i obowiązki radnego statut jednostki samorządu terytorialnego rola komisji rewizyjnej uchwała budżetowa i sesja absolutoryjna udział w sesjach i posiedzeniach...

Młodzieżowy Konkurs Obywatelski

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia do uczestnictwa w Młodzieżowym Konkursie Obywatelskim. Serdecznie zapraszamy na konkursowy Test Wiedzy, który odbędzie się 28.02.2024 r. w Tczewie w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie przy ul. Królowej Marysieńki 10....

Konkurs „PRO OBYWATEL 2023”

Do konkursu „PRO OBYWATEL 2023” można zgłaszać osoby zaangażowane w pomoc sąsiedzką, wsparcie społeczności lokalnych, seniorów, dzieci i ochronę środowiska. Konkurs jest pomysłem na uhonorowanie osób dzielących się swoim czasem działając bezinteresownie na rzecz...