Zaproś Mikołaja

To nasze działanie skierowane do osób i instytucji pożytku publicznego, które organizują spotkania z Mikołajem lub Gwiazdorem. Wolontariusze z naszego stowarzyszenia dysponują widocznym na zdjęciach strojem, w który mogą się przebrać, aby odwiedzić i bez kosztów...

Pocztówka pomocowa z Twojej miejscowości

To działanie charytatywne angażujące mieszkańców pomorskich* wsi oraz osiedli wokół pomocy dla potrzebujących dzieci oparte na zachęcaniu innych do przekazywania odpisów podatkowych w ramach tzw. 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W ramach tej inicjatywy...

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Pomorski Ruch Obywatelski „PRO OBYWATEL” § 1 Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Pomorski Ruch Obywatelski „PRO OBYWATEL”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. § 2 Terenem działania Stowarzyszenia jest cała...